Процедури

Процедура № 5128 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 11.03.2021
Втора дата
Начална цена 25,656.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 2117

Данни за дървесината

Обект/и № 2117
Дървесен вид бл, цр, чб, кдб, гбр
Едра 1 куб.м.
Средна 106 куб.м.
Дребна 24 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 938 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1069 куб.м.