Процедури

Процедура № 5135 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 10.03.2021
Втора дата
Начална цена 51,005.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата явен търг
Предмет Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица.

Данни за дървесината

Обект/и № №2109-2,№2110-1 и №2110-2
Дървесен вид бб,чб,см,бк,кгбр,др.шир
Едра 0 куб.м.
Средна 25 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 380 куб.м.
За огрев 380 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 785 куб.м.