Процедури

Процедура № 5136 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 11.03.2021
Втора дата
Начална цена 133,722.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен в горски територии - държавна собственост на териториалния обхват на ТП ДГС СВИЛЕНГРАД - Обект 2106

Данни за дървесината

Обект/и № 2106
Дървесен вид здб,мжд,гбр,бл,цр
Едра 30 куб.м.
Средна 438 куб.м.
Дребна 55 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 2397 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2920 куб.м.