Процедура № 5146 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Несебър 15.03.2020 45,786.21 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конкурс
Предмет Добив на дървесина от обект № 2109, от КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2109 бл,цр,бб,гбр,срлп,избк,изгор 40 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 27 куб.м. 1570 куб.м. 1422 куб.м. 1779 куб.м.