Процедура № 5148 на ДГС Нова Загора

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Нова Загора 25.02.2021 120.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача сключване на договор по чл. 27 от Наредбата
Предмет Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2104 НЗ лдб 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 5 куб.м.