Процедура № 5156 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 05.03.2021 31,725.30 лв. без ДДС Продажба на дървесина чрез пряко договаряне договаряне
Предмет Продажба на добита дървесина чрез договаряне

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1906-3, 1920-3, 2005-2 дб, цр, кгбр 49.10 куб.м. 100.20 куб.м. 1.80 куб.м. 34.80 куб.м. 331.10 куб.м. 0 куб.м. 517 куб.м.