Процедури

Процедура № 5157 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 02.03.2021
Втора дата
Начална цена 16,312.56 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2107 , подотдели 92 "м", 94 "ж", 94 "о", 94 "р", 94 "с", 94 "т"

Данни за дървесината

Обект/и № 2107
Дървесен вид шир
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 263 куб.м.
За огрев 405 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 668 куб.м.