Процедури

Процедура № 5158 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 02.03.2021
Втора дата
Начална цена 14,541.10 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2106, подотдели 147 "ж", 148 "д", 148 "л", 148 "м", 148 "н"

Данни за дървесината

Обект/и № 2106
Дървесен вид игл,шир
Едра 4 куб.м.
Средна 53 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 97 куб.м.
За огрев 440 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 595 куб.м.