Процедури

Процедура № 5175 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 22.03.2021
Втора дата
Начална цена 10,093.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Лесокултурни мероприятия
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет 1. Попълване на горски култури – 60дка.; 2.Отглеждане на горски култури 18дка, в т.ч.2.1 Отглеждане на двегодишни горски култури 4дка х 2пъти / обичайна дейност/; 2.2 Отглеждане на двегодишни горски култури 5дка х 2пъти /компенсационно залесяване/;

Данни за дървесината

Обект/и № ЛКМ Обект 1/2021
Дървесен вид 0
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.