Процедури

Процедура № 5178 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Централно Управление
Първа дата 09.04.2021
Втора дата 23.04.2021
Начална цена
Тип на процедурата Процедури по ЗЛОД
Профил на купувача
Вид на процедурата Конкурс
Предмет Заповед за провеждане на конкурс за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1-6 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) в района на дейност на териториално поделение „Държавно ловно стопанство Несебър" (ТП „ДЛС Несебър"), в обхвата на ДП „Югоизточно държавно предприятие" (ЮИДП), гр. Сливен.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.