Процедури

Процедура № 5188 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 26.03.2021
Втора дата
Начална цена 54,378.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2110, 2111
Дървесен вид чб
Едра 119 куб.м.
Средна 81 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1400 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1600 куб.м.