Процедури

Процедура № 5204 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 29.03.2021
Втора дата
Начална цена 28,596.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект № 2118-1 на 29.03.2021 год. ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2118-1
Дървесен вид здб,бл,гбр,цр
Едра 11 куб.м.
Средна 21 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 121 куб.м.
За огрев 216 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Всичко 389 куб.м.