Процедури

Процедура № 5205 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 29.03.2021
Втора дата
Начална цена 29,552.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект № 2119-1 на 29.03.2021 год. ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2119-1
Дървесен вид бк,гбр,яв
Едра 116 куб.м.
Средна 51 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
Технологична 61 куб.м.
За огрев 107 куб.м.
ОЗМ 22 куб.м.
Всичко 364 куб.м.