Процедури

Процедура № 5210 на ДГС Карнобат

Процедура № 5210 на ДГС Карнобат от 26.03.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 26.03.2021
Втора дата 01.04.2021
Начална цена 5,095.30 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Електронен търг с наддаване
Предмет Продажба на добита дървесина от обект 2026-6, находяща се на временен склад в отд./подотд. 1183-м, 1184-г, ДГТ на територията на ТП "ДГС Карнобат".

Данни за дървесината

Обект/и № 2026-6
Дървесен вид чб
Едра 62.49 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 62.49 куб.м.