Процедури

Процедура № 5212 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кипилово
Първа дата 01.04.2021
Втора дата
Начална цена 23,018.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 212-2 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово"

Данни за дървесината

Обект/и № 212-2
Дървесен вид бк, гбр, трп, здб, брк
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
Технологична 158 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 12 куб.м.
Всичко 354 куб.м.