Процедура № 5213 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Несебър 01.04.2021 39,696.57 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина” от ДГТ за oбект № 2111, група № 11, от КЛФ – 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър”,

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2111 бл,цр,гбр,срлп,мждр, кгбр 5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 1509 куб.м. 37 куб.м. 1552 куб.м.