Процедури

Процедура № 5224 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 19.03.2021
Втора дата
Начална цена 97,106.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина по чл.27
Предмет Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти 2122, 2123, 2124, по чл.27 от Наредбата

Данни за дървесината

Обект/и № 2122, 2123, 2124
Дървесен вид чб, бб
Едра 1273 куб.м.
Средна 1137 куб.м.
Дребна 14 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1798 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 4222 куб.м.