Процедура № 5224 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Тополовград 19.03.2021 97,106.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина по чл.27 Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти 2122, 2123, 2124, по чл.27 от Наредбата

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2122, 2123, 2124 чб, бб 1273 куб.м. 1137 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 1798 куб.м. 0 куб.м. 4222 куб.м.