Процедури

Процедура № 5229 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кипилово
Първа дата 07.04.2021
Втора дата
Начална цена 227,970.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обекти № 5,6,7,8 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово

Данни за дървесината

Обект/и № 5,6,7,8
Дървесен вид бб, см, чб, гбр,бк, брз, тпр, яв, яс, шс;
Едра 717 куб.м.
Средна 54 куб.м.
Дребна 85 куб.м.
Технологична 115 куб.м.
За огрев 3991.05 куб.м.
ОЗМ 580 куб.м.
Всичко 5542 куб.м.