Процедура № 5229 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кипилово 07.04.2021 227,970.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обекти № 5,6,7,8 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
5,6,7,8 бб, см, чб, гбр,бк, брз, тпр, яв, яс, шс; 717 куб.м. 54 куб.м. 85 куб.м. 115 куб.м. 3991.05 куб.м. 580 куб.м. 5542 куб.м.