Процедури

Процедура № 5236 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 26.03.2021
Втора дата
Начална цена 2,085.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет Покана за участие в процедура за продажба чрез договаряне на прогнозни количества добита дървесина от обект на територията на ТП ДГС Твърдица .

Данни за дървесината

Обект/и № №2110-1
Дървесен вид бб,чб,см
Едра 0 куб.м.
Средна 25 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 25 куб.м.