Процедури

Процедура № 5238 на ДЛС Мазалат

Процедура № 5238 на ДЛС Мазалат от 09.04.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 09.04.2021
Втора дата
Начална цена 53,447.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2121 на 09.04.2021 г. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2121
Дървесен вид бк, гбр, яв
Едра 398 куб.м.
Средна 14 куб.м.
Дребна 26 куб.м.
Технологична 111 куб.м.
За огрев 628 куб.м.
ОЗМ 118 куб.м.
Всичко 1295 куб.м.