Процедури

Процедура № 5239 на ДЛС Мазалат

Процедура № 5239 на ДЛС Мазалат от 09.04.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 09.04.2021
Втора дата
Начална цена 61,073.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект № 2121-1 на 09.04.2021 год. ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2121-1
Дървесен вид бк, гбр, яв
Едра 248 куб.м.
Средна 14 куб.м.
Дребна 26 куб.м.
Технологична 61 куб.м.
За огрев 328 куб.м.
ОЗМ 68 куб.м.
Всичко 745 куб.м.