Процедури

Процедура № 5246 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 25.03.2021
Втора дата
Начална цена 13,732.76 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ОГТ, в Обект 2108 отд. 307 ,, д“, 340 ,, б“

Данни за дървесината

Обект/и № 2108
Дървесен вид игл
Едра 97 куб.м.
Средна 75 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 386 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 558 куб.м.