Процедури

Процедура № 5252 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 13.04.2021
Втора дата
Начална цена 85,018.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДЛС Тополовград", обект №2125

Данни за дървесината

Обект/и № 2125
Дървесен вид чб, бб
Едра 997 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 997 куб.м.