Процедура № 5261 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Ивайловград 19.04.2021 138,332.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград.обекти №2101;2104;2111;2112;2008;

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2101;2104;2111;2112;2008; бл;здб;кгбр;мждр;кдб;гбр; 22 куб.м. 28 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5076 куб.м. 0 куб.м. 5126 куб.м.