Процедури

Процедура № 5265 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение ДГС Малко Търново
Първа дата 19.04.2021
Втора дата
Начална цена 30,497.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане дейността добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 2123
Дървесен вид избк, избк, цр, гбр,
Едра 1 куб.м.
Средна 159 куб.м.
Дребна 52 куб.м.
Технологична 453 куб.м.
За огрев 451 куб.м.
ОЗМ 226 куб.м.
Всичко 1342 куб.м.