Процедури

Процедура № 5276 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 23.04.2021
Втора дата
Начална цена 200,931.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата явен търг
Предмет Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица.

Данни за дървесината

Обект/и № №2121-1,№2113-1 и №2112-1
Дървесен вид бб,чб,бк,гбр,здб,бл
Едра 346 куб.м.
Средна 110 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1100 куб.м.
За огрев 1100 куб.м.
ОЗМ 308 куб.м.
Всичко 2964 куб.м.