Процедури

Процедура № 5277 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение ДГС Малко Търново
Първа дата 26.04.2021
Втора дата
Начална цена 21,570.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина от склад

Данни за дървесината

Обект/и № 2002-3, 2013-6, 2024-1
Дървесен вид дб, бк, цр, мждр, гбр, трп, изгор
Едра 69 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 164 куб.м.
Всичко 233 куб.м.