Процедури

Процедура № 5281 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кипилово
Първа дата 26.04.2021
Втора дата
Начална цена 41,988.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект № 8 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово

Данни за дървесината

Обект/и № 8
Дървесен вид бб, см, бк, гбр, бл, трп, яв, яс, вбр, трп, брз;
Едра 13 куб.м.
Средна 14 куб.м.
Дребна 35 куб.м.
Технологична 44 куб.м.
За огрев 1016 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1122 куб.м.