Процедури

Процедура № 5288 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 12.04.2021
Втора дата
Начална цена 10,209.16 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2110, подотдели 59 "в", 61 "в".

Данни за дървесината

Обект/и № 2110
Дървесен вид игл,шир
Едра 0 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 188 куб.м.
За огрев 228 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 418 куб.м.