Процедури

Процедура № 5289 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 29.04.2021
Втора дата
Начална цена 97,884.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен

Данни за дървесината

Обект/и № 2110
Дървесен вид изгор, Бл, цр
Едра 194 куб.м.
Средна 368 куб.м.
Дребна 19 куб.м.
Технологична 259 куб.м.
За огрев 1083 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1923 куб.м.