Процедури

Процедура № 5296 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 10.05.2021
Втора дата
Начална цена 164,615.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Oткрит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента/ Кастамону АД - обекти № 2121, №2123 и № 2124 на 10.05.2021 г. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2121, 2123, 2124
Дървесен вид бк, гбр, яв, см, бб
Едра 1256 куб.м.
Средна 746 куб.м.
Дребна 132 куб.м.
Технологична 601 куб.м.
За огрев 1120 куб.м.
ОЗМ 201 куб.м.
Всичко 4056 куб.м.