Процедури

Процедура № 5311 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 11.05.2021
Втора дата
Начална цена 11,010.26 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №2111, подотдели 331 "к", 332 "и", 332 "л" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ

Данни за дървесината

Обект/и № 2111
Дървесен вид игл
Едра 23 куб.м.
Средна 62 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
Технологична 378 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 468 куб.м.