Процедура № 5312 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Ивайловград 05.05.2021 37,716.50 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина договаряне Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград.обект №2101;

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2101 бл;здб;кдб;мжд 3 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1393 куб.м. 0 куб.м. 1397 куб.м.