Процедури

Процедура № 5314 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 12.05.2021
Втора дата
Начална цена 213,983.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. За лица, отговарящи на условията на чл.115 от Закона за горите (местни търговци).

Данни за дървесината

Обект/и № 2022, 2024, 2112, 2113, 2114
Дървесен вид чб, здб, бл, цр, кдб, мжд, гбр, кгбр, вгбр, кл, пяс, срлп
Едра 28 куб.м.
Средна 25 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 117 куб.м.
За огрев 4325 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 4405 куб.м.