Процедури

Процедура № 5315 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 14.05.2021
Втора дата
Начална цена 65,082.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2023, 2115, 2116
Дървесен вид бб, чб, здб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл
Едра 22 куб.м.
Средна 12 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 316 куб.м.
За огрев 1128 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1478 куб.м.