Процедури

Процедура № 5322 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Ропотамо
Първа дата 13.05.2021
Втора дата
Начална цена 83,710.02 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет възлагане добив на дървесина в обекти 2106, 2110, 2111

Данни за дървесината

Обект/и № 2106, 2110, 2111
Дървесен вид чб,дб,цр,кгбр
Едра 45 куб.м.
Средна 45 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 2615 куб.м.
За огрев 1086 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3791 куб.м.