Процедури

Процедура № 5323 на ДГС Сливен

Процедура № 5323 на ДГС Сливен от 14.05.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 14.05.2021
Втора дата
Начална цена 6,518.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Продажба на действително добити количества дървесина по реда на чл.66 от „Наредбата/, включена в годишния план за ползване за 2021 г. по Обекти в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен"

Данни за дървесината

Обект/и № 21-03
Дървесен вид иглолистна
Едра 85 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 85 куб.м.