Процедури

Процедура № 5324 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 14.05.2021
Втора дата
Начална цена 11,319.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен ,на терит. на ТП ДГС Айтос за обект 2128 на 14.05.2021г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2128
Дървесен вид чб,бб,чдб,кгбр
Едра 30 куб.м.
Средна 170 куб.м.
Дребна 29 куб.м.
Технологична 214 куб.м.
За огрев 13 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 265 куб.м.