Процедури

Процедура № 5327 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 19.05.2021
Втора дата
Начална цена 19,844.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад - обект № 2129 на 19.05.2021 г. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2129
Дървесен вид ела, бб, чб, гбр, бк, здб
Едра 197 куб.м.
Средна 244 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 97 куб.м.
За огрев 172 куб.м.
ОЗМ 23 куб.м.
Всичко 734 куб.м.