Процедури

Процедура № 5328 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 29.04.2021
Втора дата
Начална цена 24,224.64 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2113, подотдел 1261 "г".

Данни за дървесината

Обект/и № 2113
Дървесен вид шир
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 397 куб.м.
За огрев 595 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 992 куб.м.