Процедури

Процедура № 5330 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 05.05.2021
Втора дата
Начална цена 21,229.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина по чл.27
Предмет Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти 2128, 2129, 2130, по чл.27 от Наредбата

Данни за дървесината

Обект/и № 2128, 2129, 2130
Дървесен вид чб, бб
Едра 170 куб.м.
Средна 461 куб.м.
Дребна 15 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 277 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 923 куб.м.