Процедури

Процедура № 5332 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 21.05.2021
Втора дата
Начална цена 23,852.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №2112, подотдели 319 "д", 405 "а", 416 "а", "б", "г" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ

Данни за дървесината

Обект/и № 2112
Дървесен вид шир
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 405 куб.м.
За огрев 610 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1015 куб.м.