Процедури

Процедура № 5333 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 12.05.2021
Втора дата
Начална цена 3,030.30 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Договаряне
Предмет Договаряне по чл.72 ал.2 т.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 2106-4, ДГТ на ТП "ДГС Карнобат".

Данни за дървесината

Обект/и № 2106-4
Дървесен вид цр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 12 куб.м.
За огрев 33.55 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 45.55 куб.м.