Процедури

Процедура № 5338 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 26.05.2021
Втора дата
Начална цена 53,008.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен

Данни за дървесината

Обект/и № 2111, 2112
Дървесен вид чб, бб
Едра 376 куб.м.
Средна 764 куб.м.
Дребна 15 куб.м.
Технологична 149 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1304 куб.м.