Процедура № 5338 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 26.05.2021 53,008.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2111, 2112 чб, бб 376 куб.м. 764 куб.м. 15 куб.м. 149 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1304 куб.м.