Процедури

Процедура № 5339 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение ДГС Малко Търново
Първа дата 10.06.2021
Втора дата
Начална цена 11,262.56 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет МЕХАНИЗИРАНО ПОДДЪРЖАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЛЕСОКУЛТУРНИ ПРЕГРАДИ И СТАРИ МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ В ДЪРЖАВНИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „МАЛКО ТЪРНОВО“.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.