Процедура № 5341 на ДЛС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Тунджа 29.04.2021 184.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Сключване на договор по чл. 27, ал. 1, т. 5 от НУРВИДГТДОСПДНГП
Предмет Добив на дървесина по чл. 27, ал. 1, т. 5 от НУРВИДГТДОСПДНГП

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2112 яс, тп, цр 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м.

Документи