Процедури

Процедура № 5347 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 13.05.2021
Втора дата
Начална цена 11,381.32 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2114, подотдел 141 "б", 143 "б".

Данни за дървесината

Обект/и № 2114
Дървесен вид шир,игл
Едра 1 куб.м.
Средна 11 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 190 куб.м.
За огрев 264 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 466 куб.м.