Процедура № 5349 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Ивайловград 03.06.2021 171,474.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград.обекти №2103; 2104; 2105; 2111; 2115; 2117;

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2103; 2104; 2105; 2111; 2115; 2117; бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;гбр;чб; 15 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6328 куб.м. 0 куб.м. 6357 куб.м.