Процедури

Процедура № 5355 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 01.06.2021
Втора дата
Начална цена 15,274.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213130 на 01.06.2021 г. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 213130
Дървесен вид здб, гбр, бк
Едра 8 куб.м.
Средна 26 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 237 куб.м.
За огрев 331 куб.м.
ОЗМ 23 куб.м.
Всичко 626 куб.м.