Процедури

Процедура № 5359 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 01.06.2021
Втора дата
Начална цена 14,957.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213126 на 01.06.2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 213126
Дървесен вид бб,см,здгл
Едра 127 куб.м.
Средна 43 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 170 куб.м.